ປະຕິທິນ

ອາທິດກ່ອນ

ອາທິດ​ທີ 46 ປີປະກາດໃຊ້ 2019
ແຕ່ວັນທີ: 11/11/2019 - ຮອດວັນທີ: 17/11/2019

ອາທິດຕໍ່ມາ

ວັນທີ ເວລາ ເນື້ອໃນ ສະຖານທີ່ ເປັນໃຈກາງ ກະກຽມ ໝາຍເຫດ
ວັນຈັນ 11/11/2019
 
ວັນອັງຄານ 12/11/2019
 
ຈົດໝາຍ 13/11/2019
 
ວັນພະຫັດ 14/11/2019
 
ວັນສຸກ 15/11/2019
 
ວັນເສົາ 16/11/2019
 
ວັນອາທິດ 17/11/2019