ປະຕິທິນ

ອາທິດກ່ອນ

ອາທິດ​ທີ 43 ປີປະກາດໃຊ້ 2020
ແຕ່ວັນທີ: 19/10/2020 - ຮອດວັນທີ: 25/10/2020

ອາທິດຕໍ່ມາ

ວັນທີ ເວລາ ເນື້ອໃນ ສະຖານທີ່ ເປັນໃຈກາງ ກະກຽມ ໝາຍເຫດ
ວັນຈັນ 19/10/2020
 
ວັນອັງຄານ 20/10/2020
 
ຈົດໝາຍ 21/10/2020
 
ວັນພະຫັດ 22/10/2020
 
ວັນສຸກ 23/10/2020
 
ວັນເສົາ 24/10/2020
 
ວັນອາທິດ 25/10/2020