ປະຕິທິນ

ອາທິດກ່ອນ

ອາທິດ​ທີ 42 ປີປະກາດໃຊ້ 2019
ແຕ່ວັນທີ: 14/10/2019 - ຮອດວັນທີ: 20/10/2019

ອາທິດຕໍ່ມາ

ວັນທີ ເວລາ ເນື້ອໃນ ສະຖານທີ່ ເປັນໃຈກາງ ກະກຽມ ໝາຍເຫດ
ວັນຈັນ 14/10/2019
 
ວັນອັງຄານ 15/10/2019
 
ຈົດໝາຍ 16/10/2019
 
ວັນພະຫັດ 17/10/2019
 
ວັນສຸກ 18/10/2019
 
ວັນເສົາ 19/10/2019
 
ວັນອາທິດ 20/10/2019