ປະຕິທິນ

ອາທິດກ່ອນ

ອາທິດ​ທີ 4 ປີປະກາດໃຊ້ 2020
ແຕ່ວັນທີ: 20/01/2020 - ຮອດວັນທີ: 26/01/2020

ອາທິດຕໍ່ມາ

ວັນທີ ເວລາ ເນື້ອໃນ ສະຖານທີ່ ເປັນໃຈກາງ ກະກຽມ ໝາຍເຫດ
ວັນຈັນ 20/01/2020
 
ວັນອັງຄານ 21/01/2020
 
ຈົດໝາຍ 22/01/2020
 
ວັນພະຫັດ 23/01/2020
 
ວັນສຸກ 24/01/2020
 
ວັນເສົາ 25/01/2020
 
ວັນອາທິດ 26/01/2020