ປະຕິທິນ

ອາທິດກ່ອນ

ອາທິດ​ທີ 39 ປີປະກາດໃຊ້ 2020
ແຕ່ວັນທີ: 21/09/2020 - ຮອດວັນທີ: 27/09/2020

ອາທິດຕໍ່ມາ

ວັນທີ ເວລາ ເນື້ອໃນ ສະຖານທີ່ ເປັນໃຈກາງ ກະກຽມ ໝາຍເຫດ
ວັນຈັນ 21/09/2020
 
ວັນອັງຄານ 22/09/2020
 
ຈົດໝາຍ 23/09/2020
 
ວັນພະຫັດ 24/09/2020
 
ວັນສຸກ 25/09/2020
 
ວັນເສົາ 26/09/2020
 
ວັນອາທິດ 27/09/2020