ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

ປະຊາຊົນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີບັນຫາຢາເສບຕິດ (ຢາບ້າ) ປະຈຸບັນເຫັນວ່າເກີດມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ...​

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 22/10/2019
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

ປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະເໜີກ່ຽວກັບຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີຄວາມແອອັດຫຼາຍ...​

ຜູ້ຖາມ: ​ປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 22/10/2019
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ