ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

​ປະຊາຊົນ ແຂວງອັດຕະປື ສະເໜີກ່ຽວກັບ ມີພະນັກງານລັດ ຢູ່ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ເປີດບໍລິສັດແຕ່ບໍ່ໃສ່ຊື່ຕົນເອງ ແລະ ເອົາໂຄງການໃຫ້ບໍລິສັດຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ມີການປະມູນ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນ ແຂວງອັດຕະປື ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 27/02/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

ປະຊາຊົນ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ສະເໜີກ່ຽວກັບ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດເມືອງຄົງເຊໂດນ ຈຳໜ່າຍຊີ້ນໝູທີ່ເປັນພະຍາດ

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 27/02/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ