ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ່ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

ຄຳຖາມ ທີ່ຕິດພັນກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  1. ປະຊາຊົນບ້ານນ້ຳຢວກ, ເມືອງຮົ່ມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ຂໍ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ຊ່ວຍ ແກ້ ໄຂບັນຫາ ການ ຊົດ ເຊີຍເງິນ ຄ່າ ທີ່ ດິນ ຂອງປະຊາ ຊົນ ຈໍານວນ 4 ບ້ານ ຄື: ບ້ານນໍ້າຢວກ, ບ້ານໝອງ, ບ້ານສົບພວນ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍປາມອມ ທີ່ຖືກໂຄງ ການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1. ໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ ຫົວໜ່ວຍລາຄາຄິດໄລ່ຄ່າຊົດເຊີຍແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ປະຊາຊົນເຫັນວ່າ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1003 ວ່າດ້ວຍການຊົດເຊີຍລາຄາທີ່ດິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ 4 ບ້ານ ທີ່ເຈົ້າແຂວງຜູ້ເກົ່າເປັນຄົນເຊັນປະຊາຊົນບໍ່ຍອມຮັບ, ຖ້າວ່າປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 261 ວ່າດ້ວຍການຊົດເຊີຍວຽກງານກໍ່ ສ້າງທີ່ໃຊ້ໄດ້ທົ່ວແຂວງ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໜ້ອຍປະຊາຊົນກໍ່ຍອມຮັບໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ , ຈຶ່ງ ຂໍ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານີ້ດ້ວຍ.​
  2. ປະຈຸບັນປະຊາຊົນບ້ານດອນດູ່, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 11 ຄອບຄົວ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່. ເພາະປະຈຸບັນອໍານາດການປົກຄອງບ້ານດອນດູ່ ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບເອົາດິນຕອນດັ່ງກ່າວມອບໃຫ້ນັກລົງທຶນ ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດ (ດິນຕອນດັ່ງກ່າວເມື່ອກ່ອນເປັນດິນສະ ຫະກອນຂອງບ້ານ). ການຕົກລົງເຫັນດີປະຊາຊົນກໍ່ຍອມຮັບຍ້ອນເປັນການພັດທະນາບ້ານ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຢາກສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາເມື່ອຍົກ ຍ້າຍອອກແລ້ວຈະໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ອີກບັນຫາໜຶ່ງບ້ານກໍ່ບໍ່ຈັດສັນບ່ອນຢູ່ໃຫ້ໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ​, ຈຶ່ງ​ຂໍ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ຊ່ວຍແກ້ໄຂດ້ວຍ.
  3. ປະຊາຊົນບ້ານສາລາຄຳ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຊ່ວຍກວດກາແກ້ໄຂບັນຫາທ້າວ ພູວົງ ກໍລະສັກ (ຟາມກາບຊ້ອນ) ໄດ້ຈົກເອົາດິນທີ່ໄດ້ຮັບການສໍາປະທານຈາກລັດຖະບານໄປຂາຍ ແຕ່ຈົກດິນກາຍເຂດສໍາປະທານກວມເອົາດິນຂອງປະຊາຊົນ 7 – 8 ໄລ່ (ເປັນດິນຂອງທ້າວ ບົວທອງ) ຄວາມເລິກປະມານ 5 ແມັດ. ຕໍ່ບັນຫານີ້ ໄດ້ສະເໜີຫາອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແຕ່ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ໄດ້ອ້າງວ່າຜູ້ກ່ຽວສຳປະທານຈາກລັດຖະບານ. ຍ້ອນສາເຫດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງ ຂໍ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ກວດກາບັນຫານີ້ດ້ວຍ.​
  4. ປະຊາຊົນບ້ານນາຄວາຍ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາບໍລິສັດນ້ຳທາ ໄດ້ກໍ່ກຳແພງກວມເອົາດິນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດບ້ານນາຄວາຍ. ຕໍ່ບັນຫານີ້ ປະຊາຊົນໄດ້ສອບຖາມກັບບໍລິສັດກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ບໍລິສັດມາເອົາດິນຂອງປະຊາຊົນ, ເຊິ່ງບໍລິສັດໄດ້ອ້າງວ່າບໍລິສັດໄດ້ລົງທຶນເຮັດເສັ້ນທາງນາຄວາຍ ແລະ ລັດຖະບານບໍ່ມີເງິນໃຊ້ແທນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງກໍ່ກຳແພງກວມເອົາດິນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕິດທາງ ຍ້ອນສາເຫດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນອັບປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ດິນຊອງຕົນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ ຂໍ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ຊ່ວຍຕິດຕາມກວດກາແກ້ໄຂດ້ວຍ.​ 129.pdf
ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນບ້ານນ້ຳຢວກ, ບ້ານດອນດູ່, ບ້ານສາລາຄຳ ແລະ ບ້ານນາຄວາຍ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 16/11/2018
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

​​​ຄຳຖາມ ທີ່ຕິດພັນກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ປະຈຸບັນ ນັກສຶກສາ ຈໍານວນ 200 ກວ່າຄົນ ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຈາກການໄປລົງທະບຽນຮຽນເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕີ ຢູ່ວິທະຍາໄລບຸດວິເສດ ເປັນຈຳນວນເງິນ 2,100,000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ເທີມ. ພາຍຫຼັງ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນແລ້ວ ວິ​ທະຍາໄລ ກໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ນັກສຶກສາ ທີ່ມາລົງທະບຽນຮຽນ ວ່າ: ບໍ່ສາມາດເປີດສອນລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕີ ໄດ້ ຍ້ອນວ່າກະຊວງສຶກສ​າທິການ ແລະ ກິລາ ບໍ່ທັນໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດ​ສອນລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ ປະລິນຍາຕີ ເທື່ອ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ, ນັກສຶກສາ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ພາກັນໄປຖອນເອົາເງິນຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ ນຳວິທະຍາໄລບຸດວິເສດ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຖອນໄດ້ ແລະ ວິທະຍາໄລ ຍັງບໍ່ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຊ່ວຍແກ້ໄຂດ້ວຍ.​

ຜູ້ຖາມ: ນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 200 ກວ່າຄົນ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 13/11/2018
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ