19. ຖໍ້າຜາກ້າ. (ແຂວງວຽງຈັນ)

ຜູ້ຂຽນ: ຂ່າວ ແລະ ພາບໂດຍ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ວັນຈັນ, 28 ກ.ລ 2014 09:00

ຖ້ຳຜາກ້າ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນ້ຳເຟືອງ ເມືອງແມດ ແຂວງວຽງຈັນ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 33 ກິໂລແມັດ, ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນເດີນທາງ ດ້ວຍລົດ ຫຼື ເຮືອ. ຖ້ຳ ເປັນຜາຫີນປູນ ທີ່ປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍຕິດຕໍ່ກັນ ເຊິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ຂອບເຂດເມືອງແມດ. ຖ້ຳຜາກ້າແຫ່ງນີ້ ມີຄວາມຍາວຢຽດ, ເປັນຫຼືບ, ເປັນຊັ້ນ, ມີປ່າໄມ້ຕຶບໜາ ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ມີສາຍນ້ຳເຟືອງໄຫຼລອດຖ້ຳ ມີຄວາມຍາວ ປະມານ 5 ກິໂລແມັດ, ລັກສະນະຖ້ຳດັ່ງກ່າວ ຄ້າຍຄືກັນກັບຖ້ຳກອງລໍ ແຂວງຄຳມ່ວນ. ເຊິ່ງເໝາະແກ່ການພັດທະນາ ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.


ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ