ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ( 1909 - 1992)

ວັນອັງຄານ, 25 ມິ.ຖ 2013 10:00

​​​​​​​​​​​​​​
     ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ເປັນຜູ້ຮັກສາການ​​​ປະທານປະເທດ​​ ເປັນການຊົ່ວຄາວ ແຕ່ປີ 1986 ຫາ 1991 ຕາມການແຕ່ງຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ໃນລະຫວ່າງທີ່ ທ່ານ ສຸພານຸວົງ ປະທານປະເທດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພັກຜ່ອນ, ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ. 

ແຫຼ່ງ: ປະຫວັດສາດລາວ ແຕ່ອາດີດເຖິງປະຈຸບັນ (ດຣ. ພູທອງ ແສງອາຄົມ) ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ