ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ເລກທີເອກະສານ ວັນປະກາດໃຊ້ ເລື່ອງ
199/ລບ 13/03/2020 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຢາສັດຕະວະແພດ
127/ລບ 20/02/2020 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຕ້ານການສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ານກໍ່ການຮ້າຍ
01/ລບ 02/01/2020 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ລະ​ບົບ​ສາຍ​ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ
02/ລບ 02/01/2020 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ອາ​ຫານ​ສັດ
473/ນຍ 30/12/2019 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ແລະ ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ປະ​ຈຳ​ປີ 2020
470/ລບ 27/12/2019 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ທາງ​ບົກ
471/ລບ 27/12/2019 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການສື່​ສານ​ຜ່ານ​ດາວ​ທຽມ
451/ນຍ 23/12/2019 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງກະ​ຊວງ​ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ
369/ນຍ 18/10/2019 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສັງ​ຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ
357/ລບ 09/10/2019 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ການ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ
299/ລບ 04/09/2019 ​ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ກາງ
247/ລບ 20/08/2019 ​ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປູກ​ໄມ້​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ
224/ລບ 19/07/2019 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ.
184/ລບ 26/06/2019 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
116/ລບ 22/04/2019 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ ຍ້ອງຍໍ
22/ລບ 05/02/2019 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຮງ​ງານ
20/ລບ 31/01/2019 ​ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ ແລະ ປະ​ກາດ​ໃຊ້ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ເຖິງ ປີ 2030.
21/ລບ 31/01/2019 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ
03/ນຍ 10/01/2019 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ ບັນ​ຊີ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ກິດ​ຈະ​ການ​ສຳ​ປະ​ທານ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ.
558/ລບ 31/12/2018 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ສະໜາມບິນສາກົນ​

ເອກະສານທັງໝົດ: 186