ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 05/ ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 26/11/2009 16:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 47_Law on Construction.pdf