ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 01/ ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 08/12/2008 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູ້ພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 5.Law on Contract and Tort 08_12_2008.pdf