ລັດຖະທຳມະນູນ
ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 001
ວັນປະກາດໃຊ້ 06/04/2003 13:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ສະໝານ ວິຍະເກດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ລັດຖະທໍາມະນູນ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ lao constitution.pdf