ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ວິໃສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນ ແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 204/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 04/07/2017 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ວິໃສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນ ແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຊະນິດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ D17_204.pdf