ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນປ່າຜະລິດ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 31/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/11/2013 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນປ່າຜະລິດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ C03_031.pdf