ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງຄະນະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຂັ້ນບ້ານ

​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 01/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 06/01/2016 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງຄະນະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຂັ້ນບ້ານ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ A16_001.pdf