ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 61/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 13/05/2014 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ A14_061.pdf