ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ 5 ປີ (2011-2015)
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 01/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 21/01/2015 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ 5 ປີ (2011-2015)
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ C15_01.pdf