ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 31/ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 23/07/2013 16:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ 21Women's_Union23_07_2013.pdf