ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 34/ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 26/07/2013 16:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ 22Law_on_The_Social_Security26_07_2013.pdf