ແຈ້ງການ ການອະນຸມັດນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດຂອງລົດຂົນສົ່ງ ດ້ວຍລະບົບ ຕູ້ກົງແຕນເນີ (Containers) ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສະເພາະທີ່ຂົນສົ່ງວັດຖຸແຫຼວ ດ້ວຍລະບົບຖັງ (Tanks) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຈາກໂຮງງານ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 2205/ຄຂປກ
ວັນປະກາດໃຊ້ 12/11/2006 03:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຈ້ງການ ການອະນຸມັດນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດຂອງລົດຂົນສົ່ງ ດ້ວຍລະບົບ ຕູ້ກົງແຕນເນີ (Containers) ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສະເພາະທີ່ຂົນສົ່ງວັດຖຸແຫຼວ ດ້ວຍລະບົບຖັງ (Tanks) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຈາກໂຮງງານ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ຊະນິດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ 2205.pdf