ໃຫ້ໂຈະເຊົາຊົ່ວຄາວ ການເພີ່ມຈຸດບໍລິການຈັດທະບຽນເອກະສານຢູ່ດ່ານສາກົນ ຂອງຂະແໜງຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດໃນທົ່ວປະເທດ

​​​ໃຫ້ໂຈະເຊົາຊົ່ວຄາວ ການເພີ່ມຈຸດບໍລິການຈັດທະບຽນເອກະສານຢູ່ດ່ານສາກົນ ຂອງຂະແໜງຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດໃນທົ່ວປະເທດ​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 2144/ກງ
ວັນປະກາດໃຊ້ 09/08/2013 11:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ໃຫ້ໂຈະເຊົາຊົ່ວຄາວ ການເພີ່ມຈຸດບໍລິການຈັດທະບຽນເອກະສານຢູ່ດ່ານສາກົນ ຂອງຂະແໜງຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດໃນທົ່ວປະເທດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ການເງິນ
ຊະນິດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ Notice of stop to add new resgister place .pdf