ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສີນຂອງລັດ ( ສະບັບປັບປຸງ )

​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 14/ ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/07/2012 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສີນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ State Assets Law (2012) Lao.pdf