ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 13/ ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 26/12/2007 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ standard151008.pdf