ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຊົ່ວຄາວການອະນຸມັດໂຄງການຂໍລົງທຶນກ່ອນ ແລະ ໂຄງການນອກແຜນທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນຈາກງົບປະມານຂອງລັດ

​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 16/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 18/04/2013 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຊົ່ວຄາວການອະນຸມັດໂຄງການຂໍລົງທຶນກ່ອນ ແລະ ໂຄງການນອກແຜນ ທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນ ຈາກງົບປະມານຂອງລັດ.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ C130016.pdf