ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 0037/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 24/10/2006 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ບົວສອນ ບຸບຜາວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ C060037.pdf