ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 08/ ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 26/11/2009 16:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 50_Law on Public investment.pdf