ຂໍການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ).

ວັນສຸກ, 26 ມິ.ຖ 2015 13:00

​​​​​​​​​​​​​​​

  ເຖິງ: ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ.
ເລື່ອງ: ຂໍການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ສະບັບປັບປຸງ ມີຄຸນນະພາບ, ຮັດກຸມ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ ທັງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ. 
ເຊິ່ງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ນຳເຂົ້າພິຈາລະນາ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ໃນທ້າຍປີ 2015 ນີ້. ດັ່ງນັ້ນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ຈຶ່ງຂໍຖືເປັນກຽດ ແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ສະບັບປັບປຸງນີ້ ຕາມເຫັນສົມຄວນດ້ວຍ.
(ລາຍລະອຽດໄດ້ມີເອກະສານ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ສະບັບປັບປຸງ, ບົດສະເໜີການປັບປຸງ, ແລະ ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ)​
- ທ່ານສາມາດສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນມາຍັງພວກເຮົາໄດ້ 2 ຊ່ອງທາງ ຄື: 
2. ສົ່ງເຂົ້າທາງເວັບໄຊຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກະຊວງຍຸຕິທຳ.​​​​
(ເບີໂທຕິດຕໍ່ພົວພັນ 021 213657)​

ແຫຼ່ງ: ກົມກົດໝາຍ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ