ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ຜູ້ຂຽນ: ພະ​ແນກ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ກົມ​ປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນ

ວັນພະຫັດ, 16 ມິ.ຖ 2022 12:00

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີີ້ນໍາວຽກງານຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ມີຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ພ້ອມດ້ວຍອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຄຳຈັນ ອິນທອງໄຊ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍໍ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດພາຍໃນແຂວງ ໃນໄລ ຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ: ຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາຂອງແຂວງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄດ້ປົກປ້ອງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະຖານ ທີີ່ພັກເຊົາ, ດ້ານກົດໝາຍ, ການແພດ, ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງເປັນປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ກົນໄກການຮ່ວມມື ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາວຽກງານການຄ້າມະນຸດ ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ, ສາມາດປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ບັນດາກຸ່ມສ່ຽງຕ່າງໆ. ທັງໝົດນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນແຂວງ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນການປະກອບສ່ວນສໍາຄັນ ເພື່ອຍູ້ແຮງການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາຍໃນແຂວງ. 
ພາຍຫຼັງຮັບຟັງການລາຍງານ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງທີ່ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມນີ້ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການແກ້ໄຂບັນດາຂໍໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ເປັນການປັບປຸງວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນຕໍໍ່ໜ້າ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ຊີ້ນໍາໃຫ້ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ບາງດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: 1) ຖືເອົາວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດເປັນພັນທະ, ເປັນໜ້າທີີ່ການເມືອງຂອງທຸກພາກສ່ວນ, ພ້ອມທັງ ກໍານົດເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນວຽກຈຸດສຸມໜຶ່ງທີີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານກໍໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ; 2) ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໄລຍະ III (2021-2025) ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ, ກິດຈະກໍາຂອງຕົນ ເພືີ່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ກາຍເປັນຂະບວນການລວມ ຄືກັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ; 3) ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ ໃນນີີ້ສໍາຄັນ ກວ່າໝູ່ແມ່ນຕ້ອງກໍາແໜ້ນແນວທາງຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ບັນດາເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຄຽງຄູ່ກັບຕ້ອງມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານເປັນປະຈໍາ; 4) ສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມທະວີການຊອກຮູ້, ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງ ການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ບັນດາດ່ານຊາຍແດນ, ເຂດຫຼໍໍ່ແຫຼມ, ເກັບກໍາບັນດາເປົ້າໝາຍ ຂອງກຸ່ມຄົນບໍໍ່ດີທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວໃນຂະບວນການຄ້າມະນຸດ; 5) ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເບິ່ງແຍງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ກຸ່ມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດໃຫ້ທັນສະພາບການ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ; 6) ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄົນລາວແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງປະເທດແບບບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ລວມທັງການໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບບໍໍ່ຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຄ້າມະນຸດ; 7) ເພີີ່ມທະວີການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ທົົ່ວສັງຄົມ ໂດຍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ ສົມທົບກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນການເຮັດວຽກງານໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົົ່ວສັງຄົມ; 8) ມອບໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນໃຈກາງປະສານກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສູນກາງກໍາມະບານລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຂຶຶ້ນບັນຊີແຮງງານຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຖືກຕ້ອງ; 9) ສືບຕໍໍ່ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງສູນກາງກັບແຂວງ, ແຂວງ ກັບ ເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັນ ລວມທັງ ການສະໜອງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ, ລະບອບການລາຍງານ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ ທັນເວລາ ແລະ 10) ສືບຕໍໍ່ຄ້ົ້ນຄວ້າປັບປຸງນິຕິກໍາ ຖ້າເຫັນວ່າຍັງບໍໍ່ທັນສອດຄ່ອງ, ບໍໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ເພື່ອເປັນເຄືີ່ອງມືຮັບໃຊ້ວຽກດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຫຼື ຖ້າເກີນສິດຂອງຕົນ ກໍສະເໜີ ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາ.​

ໃນໂອກາດເດີນທາງມາເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຄັ້ງນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນຮັບຕ້ອນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຊົ່ວຄາວ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາລື, ເມືອງນໍ້າທາ ພ້ອມທັງໄດ້ມອບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ເປັນຕົ້ນ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະບັດວຽກງານງານພາຍໃນສູນດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ