ປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກໍ່ການຮ້າຍ

ອັບໂຫຼດໂດຍ  ວັນທີ່ຈັດພີມມາ 20/02/2015 16:15 ເບິ່ງ 1
ກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວິດີໂອ