ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າມຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (ສະບັບປຸງໃໝ່ 2008)

​ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າມຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (ສະບັບປຸງໃໝ່ 2008)​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 03/ປປທ
ວັນປະກາດໃຊ້ 19/11/2008 10:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າມຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (ສະບັບປຸງໃໝ່ 2008)
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ
ປະເພດເອກະສານ ລັດຖະບັນຍັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ Fee and Services19.11.2008.pdf