ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ ການລະບາດພະຍາດໂປລີໂອ ແລະ ສົ່ງເສີມການຢອດຢາ-ສັກຢາກັນພະຍາດ

​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 63/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 13/11/2015 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ ການລະບາດພະຍາດໂປລີໂອ ແລະ ສົ່ງເສີມການຢອດຢາ-ສັກຢາກັນພະຍາດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ C15_63.pdf