ແຈ້ງການ ການປັບປຸງ ການຂຽນຊື່ປ້າຍ ສຳນັກງານ ອົງການຂອງລັດ ເປັນພາສາຝຣັ່ງ ຖັດຈາກພາສາລາວ, ການເອີ້ນຊື່ປະເທດຕ່າງໆ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນທົ່ວປະເທດ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 1843/ຄລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 01/11/2007 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ເຈືອງ ສົມບູນຂັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຈ້ງການ ການປັບປຸງ ການຂຽນຊື່ປ້າຍ ສຳນັກງານ ອົງການຂອງລັດ ເປັນພາສາຝຣັ່ງ ຖັດຈາກພາສາລາວ, ການເອີ້ນຊື່ປະເທດຕ່າງໆ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນທົ່ວປະເທດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ N07_1843.pdf