ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ H5N1, H7N9, ໄຂ້ຍຸງລາຍ,​ ໄຂ້ຫວັດລະດູການ ແລະ ພະຍາດຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ.

​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 18/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 03/04/2014 22:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ H5N1, H7N9, ໄຂ້ຍຸງລາຍ,​ ໄຂ້ຫວັດລະດູການ ແລະ ພະຍາດຖອກທ້ອງກະ ທັນຫັນ.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ C14_18.pdf