ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ, ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໝົດ ສົກປີ 2013-2014 ແລະ ການກະກຽມສ້າງແຜນການ ສົກປີ 2014-2015.

​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 16/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 31/03/2014 22:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ, ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໝົດ ສົກປີ 2013-2014 ແລະ ການກະກຽມສ້າງແຜນການ ສົກປີ 2014-2015.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ C14_16.pdf