ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 03/ສປປ
ວັນປະກາດໃຊ້ 26/06/1997 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ
ປະເພດເອກະສານ ລັດຖະບັນຍັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ National Heritage Protection.pdf