ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ອາກອນຕົວເລກທຸລະ ກິດ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກຄ່າເຊົ່າ, ອາກອນຕໍ່າສຸດ, ອາກອນຊົມໃຊ້ເກົ່າ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ໃໝ່ຈາກສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງບາງປະເພດ

​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 01/ສປປ
ວັນປະກາດໃຊ້ 28/09/1998 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ອາກອນຕົວເລກທຸລະ ກິດ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກຄ່າເຊົ່າ, ອາກອນຕໍ່າສຸດ, ອາກອນຊົມໃຊ້ເກົ່າ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ໃໝ່ຈາກສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງບາງປະເພດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ
ປະເພດເອກະສານ ລັດຖະບັນຍັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ Edit Tax Number from rental.pdf