ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 04/ສປປ
ວັນປະກາດໃຊ້ 09/12/1996 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ
ປະເພດເອກະສານ ລັດຖະບັນຍັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ Edit Gas Sale Rate.pdf