ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ການ ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 01/ສປປ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/06/2003 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ການ ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ
ປະເພດເອກະສານ ລັດຖະບັນຍັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ Domestic and Foreign Investment Support.pdf