ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ລະບົບໄຟສະຫວ່າງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປະກອບຕ່າງໆຂອງຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ, ການກວດກາ ແລະ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 4271/ຄຂປກ
ວັນປະກາດໃຊ້ 06/11/2002 03:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ລະບົບໄຟສະຫວ່າງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປະກອບ ຕ່າງໆຂອງຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ, ການກວດກາ ແລະ ການນຳໃຊ້ມາດ ຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 4271.pdf