ແຈ້ງການ ຫ້າມເຮືອໄວໂດຍສານທີ່ມີເຄື່ອງຈັກບໍ່ເກັບສຽງແລ່ນຕາມລຳແມ່ນຳ ແລະ ຫ້າມໃຊ້ແກລົມມີສຽງດັງເກີນມາດຕະຖານແລ່ນຕາມທ້ອງຖະໜົນ

​​ແຈ້ງການ ຫ້າມເຮືອໄວໂດຍສານທີ່ມີເຄື່ອງຈັກບໍ່ເກັບສຽງແລ່ນຕາມລຳແມ່ນຳ ແລະ ຫ້າມໃຊ້ແກລົມມີສຽງດັງເກີນມາດຕະຖານແລ່ນຕາມທ້ອງຖະໜົນ

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 681/ຄຂປກ
ວັນປະກາດໃຊ້ 21/04/2005 02:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຈ້ງການ ຫ້າມເຮືອໄວໂດຍສານທີ່ມີເຄື່ອງຈັກບໍ່ເກັບສຽງແລ່ນຕາມລຳແມ່ນຳ ແລະ ຫ້າມໃຊ້ແກລົມມີສຽງດັງເກີນມາດຕະຖານແລ່ນຕາມທ້ອງຖະໜົນ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 681.pdf