ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນດາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການຕົ້ນຕໍເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂໄພເງິນເຟີ້

​​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 0144/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 27/09/2010 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນດາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການຕົ້ນຕໍ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂໄພເງິນເຟີ້
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ A10.0144.pdf