ບົດຖະແຫຼງຂ່າວຂອງໂຄສົກລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ 2019

ຜູ້ຂຽນ: ພະ​ແນກ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ກົມ​ປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນ

ວັນພຸດ, 24 ກ.ລ 2019 12:00


​ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ 2019 ໄດ້ດໍາເນີນ ໃນວັນທີ 23-24 ດ້ວຍບັນຍາກາດເຄັ່ງຮ້ອນ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນສູງຕໍ່ 6 ຫົວຂໍ້ ທີ່ນໍາມາປຶກສາຫາລື, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
1. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ການລາຍງານ ສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ທັງໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ດັ່ງນິີ້:
1) ບັນຫາແຜ່ລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ (ໄຂ້ເລືອດອອກ) ໃນທົ່ວປະເທດ;
2) ບັນຫາໂລກອະຫິວາໝູລະບາດ;
) ບັນຫາລະບາດຂອງສັດຕູພືດຊະນິດໃໝ່ (ບົ້ງກິນຕົ້ນສາລີ, ພືດອື່ນໆ);
4) ບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າລໍາເຊ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງຫຼຸດລະດັບລົງຫລາຍ ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ການປູກຝັງຂອງປະຊາຊົນ;
5) ບັນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງລະບົບເງິນຕາຂອງປະເທດ;
6) ສະພາບການຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງລະບົບຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະສື່ອອນລາຍ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຢ່າງລະອຽດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີມາດຕະການແກ້ໄຂ ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ.
2. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບັນຫາຄົງຄ້າງ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ມອບໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃນການຄຸ້ມຄອງທັງ 12 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ; ພ້ອມກັນນີ້ ມອບໃຫ້ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານ ລົງໄປກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ສັນຍາໂຄງການຂອງບັນດາເຂດເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນກໍານົດ 3 ເດືອນ;
3. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ໄດ້ເປັນເອກະພາບ ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຮັດກຸມ ໂດຍໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນເອກະພາບສູງ ແລ້ວລາຍງານລັດຖະບານຕື່ມ ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ; 
4. ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຫຼັກການ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງດໍາລັດ ສະບັບດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມກັນນີ້ ມອບໃຫ້ຄະນະຊ່ວຍວຽກ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຊີ້ນໍາການພັດທະນາ ເຂດຈຸດສຸມໃຈກາງ ສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງຄືນບັນດາເນື້ອໃນ, ບາງມາດຕາ ໃຫ້ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນ ຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ແລ້ວນໍາໄປທາບທາມຂໍຄວາມເຫັນ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນໍາສະເໜີໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງລາຍເຊັນ. ຫຼັງຈາກລົງລາຍເຂັນແລ້ວ ຈຶ່ງໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ອອກມະຕິຕົກລົງ.
5. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຫຼັກການຮັບຮອງເອົາຮ່າງດໍາລັດ ສະບັບດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ມອບໃຫ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງຄືນບາງເນື້ອໃນ, ບາງມາດຕາ ໃຫ້ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ແລ້ວຈຶ່ງນໍາສະເໜີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະກາດໃຊ້ເປັນທາງການ.

ສໍາລັບແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນສິງຫາ 2019, ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນເອກະພາບ ດັ່ງນີ້: 
1. ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດ ວຽກງານທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະ ບານຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນຄັ້ງນີ້;
2. ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ;
3. ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ທິດຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆ ທີ່ນາຍົກ ແລະ ບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ, ການແກ້ໄຂໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການສົ່ງເສີມ SMEs, ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າບໍລິໂພກ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ໄດ້ມີມະຕິອອກໄປແລ້ວ;
4. ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກ, ການຟື້ນຟູເຂດຖືກຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ວຽກງານກວດກາ ການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ວຽກງານການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມື ກັບ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ;
5. ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ສະພາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງຜ່ານມາ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະນໍາໄປຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນກັບກໍານົດເວລາ.
- ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະຈໍາເດືອນກໍລະກົດ ຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຂໍມອບໃຫ້:
- ຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນນິຕິກໍາລະອຽດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັ ດແລ້ວລາຍງານ ໃຫ້ລັດຖະບານຊາບ ກ່ອນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2019;
- ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະ ຊຸມເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຈິດໃຈຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນການ.
- ໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະບານ ປະກອບສ່ວນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການຜັນຂະ ຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ປະຈໍາເດືອນສິງຫາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນ ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພາຍໃນວັນທີ 15 ຂອງເດືອນສິງຫາ 2019.
ກ່ອນຈະປິດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຊີນຊວນບັນດາ ທ່ານສະມາຊິກລັດຖະບານ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເຮັດໃຫ້ທົ່ງໄຫຫີນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນເດືອນຜ່ານມາ.  ພ້ອມທັງ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນ ຂອງການຮັບຮອງເອົາທົ່ງໄຫຫີນ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃຫ້ເປັນກໍາລັງແຮງທີ່ສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາ ກໍຄື ການນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ ມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຊົມເຊີຍ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. ສໍາລັບເດືອນສິງຫາ ຄາດວ່າຈະດໍາເນີນກອງະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝວິສາມັນໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2019 ແລະ ສະໄໝສາມັນ ໃນວັນທີ 21-22 ສິງຫາ 2019 ຊຶ່ງລາຍລະອຽດຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມຕາມພາຍຫຼັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັ ບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ.
ຂໍຂ​ອບໃຈ

ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ